Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, năm nay, Tập đoàn đặt chỉ tiêu doanh thu 4.600 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng.

OGC hiện có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động kinh doanh đầu tư nhiều lực vực như tái chính, chứng khoán, bất động sản, truyền thông…

Theo chiến lược kinh doanh, giai đoạn 2011-2015, OGC sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động theo định hướng kinh doanh bất động sản và tài chính làm trọng tâm, mục tiêu trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị OGC cho biết, năm 2011, doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn sẽ đạt mức ấn tượng, khi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản và mở rộng hoạt động đầu tư tài chính. Hiện Tập đoàn đang triển khai một số dự án bất động sản lớn như Dự án StarCity Center, StarCity Lê Văn Lương, VNT Hạ Đình, Dự án tháp PVN Tower (tại Hà Nội) và SSG Tower, Sài Gòn Airport Plaza, Cầu Thủ Thiêm II… tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2010, OGC đạt tổng doanh thu hợp nhất 2.245 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm và tăng 7,6 lần so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 801 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch và tăng 16,7 lần so với năm 2009.

Theo OGC, năm 2010, lợi nhuận của Tập đoàn tăng mạnh từ mảng kinh doanh bất động sản và hoạt động tài chính./.