Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, qua tiến hành rà soát chính sách ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, ngành thuế thành phố đã phát hiện 72 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm khi kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 4 năm 2008 và năm 2009 với số tiền gần 228,5 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trên thuộc nhiều nhóm như doanh nghiệp đặc biệt; doanh nghiệp loại 1, doanh nghiệp hưởng lương loại doanh nghiệp loại 1; doanh nghiệp là đơn vị thành viên của doanh nghiệp đặc biệt; tổng công ty, tập đoàn, kinh doanh trong lĩnh vực đặc biệt.

Cơ quan thuế thành phố Hà Nội đã phát hiện những vi phạm này qua rà soát 2.629 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong quý 4 năm 2008, các doanh nghiệp này đã kê khai giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 34 tỷ đồng; năm 2009 tiếp tục kê khai giảm  trên 194 tỷ đồng.

Trước những vi phạm trên, cơ quan thuế Hà Nội đã có những biện pháp xử lý kiên quyết như thông báo kiến nghị đơn vị kê khai điều chỉnh, nộp ngân sách nhà nước đối với 38 đơn vị; đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra 1 đơn vị; điều chỉnh và xử lý trong biên bản kiểm tra 10 đơn vị. Đồng thời, cơ quan Thuế Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế có những biện pháp xử lý về thuế đối với các trường hợp vi phạm...

Do những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế trong nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/2008/NQ-CP nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trong đó có biện pháp giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp để gỡ khó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách này để được hưởng ưu đãi thuế không đúng với quy định.

Cuối năm 2010, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế đã chỉ đạo cục thuế các địa phương rà soát lại việc thực hiện chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong quý 4 năm 2008 và năm 2009 của các doanh nghiệp tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm./.