Giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản ký ngày 5/7/2016 chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) tăng vốn điều lệ từ 4.797 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ngày 27/4/2015.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng An Bình thực hiện việc tăng vốn theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, Ngân hàng An Bình có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng An Bình thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm 2016 ABBANK sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; duy trì định mức tín nhiệm cao trên thị trường; tái định vị thương hiệu ABBANK trên thị trường; đầu tư phát triển công nghệ để tạo nền tảng phát triển các sản phẩm cạnh tranh phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và kiểm soát nội bộ thông qua việc xây dựng các công cụ giám sát, dự báo và quản lý rủi ro, thực hiện nghiêm quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.