Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab. (Nguồn: egyptianstreets.com)

Ngày 22/5, tờ Al-Masry Al-Youm cho biết Phủ Tổng thống Ai Cập đã bắt đầu đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Ibrahim Mehleb để chuẩn bị cho một cuộc cải tổ toàn diện trong vài ngày tới, trước thời điểm Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi bắt đầu năm thứ 2 trong nhiệm kỳ của mình.

Theo báo trên, Phủ Tổng thống đã yêu cầu mỗi bộ trưởng phải đệ trình 1 bản báo cáo về công việc của mình chậm nhất là vào ngày 31/5 tới.

Trong bản báo cáo phải nêu rõ tỷ lệ phần trăm các dự án đã hoàn thành và những lời cam kết cũng như các ý tưởng đề xuất.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng phải tiến hành báo cáo an ninh và các báo cáo thường kỳ khác.

Tổng thống al-Sisi sẽ nghiên cứu các báo cáo của các bộ trưởng trước khi đưa ra quyết định về vấn đề cải tổ nội các./.