Ngày 29/5, Bộ Tư pháp và Nhân quyền Argentina đã ban hành quy định quản lý việc sử dụng thiết bị "flying cam" (camera bay) để bảo vệ quyền riêng tư của công dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, văn bản này quy định việc xử lý các dữ liệu cá nhân được quay bằng thiết bị hiện đại này nhằm ngăn chặn việc hình ảnh của các cá nhân bị xâm phạm.

Các thông tin nhạy cảm liên quan tới nguồn gốc chủng tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, thành viên tổ chức, tình trạng sức khỏe hay đời sống riêng tư mà các loại máy quay này thu thập được bị cấm đăng tải tùy tiện và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cũng theo quy định mới ban hành, những hình ảnh liên quan tới dữ liệu cá nhân thu thập từ "flying cam" phải có sự đồng ý của người có liên quan và phải đăng ký tại Cơ quan Dữ liệu quốc gia.

Trong trường hợp các thông tin được ghi lại trong một hoạt động công cộng hoặc được coi là phục vụ lợi ích chung của cộng đồng thì việc thu thập dữ liệu không cần có sự đồng ý của người có liên quan.

Quy định quản lý việc sử dụng thiết bị "flying cam" được Chính phủ Argentina đưa ra trong bối cảnh nước này liên tục đẩy mạnh các hoạt động tăng cường an ninh quy mô lớn trong thời gian gần đây./.