Lễ ký Biên bản hợp tác giữa Trung tâm nghiên cứu giới và Lãnh đạo nữ (GeLead) thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Chương trình Aus4Skills. (Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Australia đã ra mắt hợp phần Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ, một hợp phần của Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) - nằm trong Chương trình Hợp tác Phát triển Australia-Việt Nam (Aus4Vietnam).

Trước đó, vào ngày 7/9, đại diện Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực đã ký kết Biên bản hợp tác với Trung tâm nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lễ ra mắt “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo," một khóa ngắn hạn của chương trình Học bổng Chính phủ Australia, cũng đã được tổ chức.

Biên bản hợp tác đã đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi các hoạt động hợp tác giữa Aus4Skills và Gelead, đơn vị đào tạo, tư vấn và nghiên cứu trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sự hợp tác này nhằm giúp nâng cao kỹ năng nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo của GeLead và lồng ghép nội dung Công bằng giới trong lãnh đạo vào chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Sự hợp tác với chương trình Aus4Skills nhằm thúc đẩy bình đẳng giới sẽ có tác động rộng lớn và lâu dài bởi vì Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp và cao cấp của hệ thống chính trị Việt Nam."

Đại sứ Australia tại Viêt Nam - ngài Craig Chittick cho biết: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu bình đẳng giới. Bình đẳng giới là động lực của tăng trưởng kinh tế-xã hội và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Thông qua Chương trình Aus4Skills, chúng tôi đang hỗ trợ tăng cường sự đại diện của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo chính trị và trong quá trình ra quyết định ở mọi cấp bậc. Phụ nữ và nam giới sẽ có kỹ năng, kiến thức và sự tự tin để trở thành lãnh đạo hỗ trợ bình đẳng giới."

Khóa ngắn hạn của chương trình Học bổng Chính phủ Australia “Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo” sẽ do Đại học Flinders tại Australia và GeLead thực hiện.

19 học viên đầu tiên của khóa đào tạo. (Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Chương trình kéo dài 10 tháng sẽ cung cấp kinh nghiệm học tập chuyên sâu cho 19 giảng viên và các nhà quản lý tại các trường đại học miền núi phía Bắc và các đối tác liên quan.

“Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của lãnh đạo trường Đại học Tây Bắc khi ủng hộ tôi tham gia chương trình đặc biệt này. Khi hành trình kết thúc, tôi tin rằng với những kiến thức và kỹ năng mới, tôi có thể chủ động tham gia vào quá trình ra quyết định tại Đại học Tây Bắc," bà Lò Thị Mai Thu, Phó Trưởng khoa Sinh Hóa, Đại học Tây Bắc chia sẻ.

Aus4Skills là chương trình hỗ trợ của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong 5 năm, nhằm giúp Việt Nam tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững./.