Ngày 29/6, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã tổ chức lễ hạ thủy chân đế giàn BK Thiên Ưng tại bãi cảng của đơn vị để đưa ra lắp đặt tại mỏ khí Thiên Ưng lô 04-3.

Chân đế giàn khai thác khí Thiên Ưng có chiều dài 130 mét, trọng lượng 6.600 tấn được hạ thủy thành công xuống sà lan tự phóng bằng phương pháp kéo trượt, vượt tiến độ đề ra với 1,6 triệu giờ lao động an toàn.

Theo ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, đây là lần đầu tiên đơn vị thực hiện tổng thầu dự án xây dựng giàn khai thác khí tại khu vực nước sâu có quy mô lớn nhất, với tỉ lệ nội địa trong việc thiết kế, mua sắm, chế tạo đạt cao nhất đã đánh dấu sự phát triển lớn của đơn vị trong lĩnh vực này.

Bên cạnh chân đế, đơn vị còn thực hiện các hạng mục như topside có khối lượng 4.400 tấn, 8 cọc định vị chân đế với tổng khối lượng 3.200 tấn trong tổng gói thầu mỏ Thiên Ưng.

Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng lô 04-3 là một trong nhiều dự án liên quan với nhau trong quy hoạch tổng thể phát triển các nguồn khí tại khu vực bể Nam Côn Sơn, trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Lô dầu khí 04-3 được quản lý bởi tổ hợp nhà thầu Petrovietnam và Công ty Zarubezhneft (Nga) nằm cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 270km.

Tại lô này, công tác nghiên cứu, khảo sát địa chấn 2D, 3D đã được thực hiện từ năm 1974 và qua khảo sát đã xác định được một số cấu tạo tiềm năng.

Năm 2009, khi giếng khoan TU-3X cho dòng sản phẩm khí thương mại, tổ hợp nhà thầu Petrovietnam và Zarubezhneft đã ra tuyên bố thương mại và ký hợp đồng dầu khí lô 04-3, đồng thời giao cho Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro là nhà điều hành các hoạt động dầu khí của lô này./.