Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, đúng luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong toàn tỉnh đạt 98,39%.

Tỉnh Bắc Giang đã bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Giang theo ấn định trong số 14 người ứng cử.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, bầu đủ 85 đại biểu trên tổng số 144 đại biểu ứng cử, trong đó, 18 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 21,18%), 7 đại biểu người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 8,24%), 3 đại biểu không phải là đảng viên (tỷ lệ 3,53%), 21 đại biểu tái cử (tỷ lệ 24,71%), 1 đại biểu tôn giáo (tỷ lệ 1,18%).

Về thành phần, trong số những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021, có 19 đại biểu công tác ở các cơ quan Đảng (chiếm tỷ lệ 22,35%), 28 đại biểu ở các cơ quan khối chính quyền (tỷ lệ 32,94%), 27 đại biểu công tác ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (tỷ lệ 31,76%), 2 đại biểu Tòa án nhân dân (tỷ lệ 2,35%), 2 đại biểu Viện kiểm sát nhân dân (tỷ lệ 2,35%), 4 đại biểu Quân đội, Công an (tỷ lệ 4,71%)...

Người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 84,69%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Trịnh Văn Ánh
2. Tống Ngọc Bắc
3. Chu Văn Bắc
4. Hà Văn Bé
5. Nguyễn Long Biên (Thượng tọa Thích Thiện Văn)
6. Bùi Thế Bừng
7. Hoàng Mi Ca
8. Tạ Huy Cần
9. Đinh Đức Cảnh
10. Đặng Hồng Chiến
11. Nguyễn Văn Chức
12. Nguyễn Ngọc Chung
13. Nguyễn Tiến Cơi
14. Trần Phương Cương
15. Vũ Tấn Cường
16. Thân Văn Dàn
17. Dương Công Định
18. Dương Văn Đoàn
19. Nguyễn Sơn Động
20. Nguyễn Thị Kim Dung
21. Nguyễn Văn Dũng
22. Lê Ánh Dương
23. Nguyễn Thị Thu Hà
24. Đỗ Đức Hà
25. Bùi Văn Hải
26. Từ Minh Hải
27. Giáp Văn Hành
28. Bùi Văn Hạnh
29. Hoàng Như Hậu
30. Vũ Thị Thu Hiền
31. Nguyễn Thị Hiền
32. Lê Văn Hoan
33. Nguyễn Văn Hội
34. Lê Thị Thu Hồng
35. Bùi Đức Hùng
36. Vũ Mạnh Hùng
37. Nguyễn Văn Hùng
38. Nguyễn Thị Hương
39. Nghiêm Xuân Hưởng
40. Lê Thị Huyền
41. Trần Thị Huyền
42. Bùi Văn Khước
43. Vũ Chí Kỳ
44. Leo Thị Lịch
45. Nguyễn Thị Liên
46. Nguyễn Văn Linh
47. Nguyễn Văn Lực
48. Nguyễn Thị Minh
49. Trần Văn Minh
50. Nguyễn Mạnh Mười
51. La Văn Nam
52. Ngô Văn Nam
53. Trần Tuấn Nam
54. Nguyễn Thị Ngọc
55. Nguyễn Văn Nhàn
56. Phạm Thị Nhung
57. Trần Văn Phật
58. Vũ Thanh Phương
59. Ngụy Kim Phương
60. Hoàng Thị Phương
61. Lê Ô Pích
62. Hoàng Văn Quý
63. Nguyễn Văn Quyền
64. Mai Sơn
65. Lại Thanh Sơn
66. Trần Quang Tấn
67. Nguyễn Hồng Thái
68. Dương Văn Thái
69. Vũ Mạnh Thắng
70. Lâm Thị Hương Thành
71. Nguyễn Văn Thi
72. Giáp Xuân Thu
73. Ngô Sách Thực
74. Dương Thị Thủy
75. Bùi Thị Thu Thủy
76. Đỗ Mạnh Tiến
77. Chu Thị Toan
78. Đỗ Đức Trịnh
79. Nguyễn Văn Trường
80. Thân Văn Tuấn
81. Ngô Đăng Tuấn
82. Phan Thế Tuấn
83. Dương Thanh Tùng
84. Nguyễn Văn Tuyền
85. Lưu Xuân Vượng

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang, tỉnh bầu đủ 391 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố trên tổng số 645 đại biểu ứng cử; các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tiến hành bầu 6.410 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn theo ấn định.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn có 82 đơn vị cấp xã chưa bầu đủ số đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định. Theo kế hoạch, ngày 5/6, tại các đơn vị này sẽ tiến hành bầu thêm 144 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã./.