(Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương, chiều 29/9, Tạp chí Kinh tế - cơ quan ngôn luận của Ban Kinh tế Trung ương đã ra mắt số đầu tiên.

​Tạp chí là cơ quan ngôn luận chính thức của Ban Kinh tế Trung ương nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp và trao đổi thông tin có giá trị và cần thiết.

Tạp chí thực hiện chức năng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam và tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài; kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm các vấn đề cần thiết về kinh tế-xã hội.

Tạp chí Kinh tế được xây dựng với 8 chuyên mục chính: Theo dòng sự kiện; Bình luận trong tháng; Văn kiện-chỉ thị; Nghiên cứu-Trao đổi; Thực tiễn-Kinh nghiệm; Tư liệu-Chuyên đề; Trên đường hội nhập; Văn hóa-Cuộc sống.

Tạp chí giới thiệu những bài nói, bài viết và các hoạt động trọng tâm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương về kinh tế-xã hội, góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về kinh tế-xã hội.

Tạp chí tạo diễn đàn, thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội cũng như việc tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách này.

Tạp chí thông tin, giới thiệu, phổ biến tri thức, nêu gương, nhân rộng các cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế-xã hội; góp phần phê phán, đấu tranh chống những quan điểm, hành vi sai trái trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về kinh tế-xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tham mưu. Tạp chí giới thiệu có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài đối với lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đồng Biên tập của tạp chí cũng được thành lập với các thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước.

Việc Tạp chí Kinh tế ra mắt là diễn đàn ngôn luận giúp Ban Kinh tế Trung ương làm tốt cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước./.