Ảnh minh họa. (Nguồn: BIC)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa chính thức thông qua kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trong năm đạt khoảng 230 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thông tin vừa được BIC thông báo sáng 28/4, doanh nghiệp này đặt kế hoạch năm 2016 sẽ tăng trưởng 22,6% về doanh thu phí bảo hiểm gốc. Lợi nhuận hợp nhất qua đó dự kiến đạt 230 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức đề xuất tối thiểu 8%.

Một nội dung quan trọng khác cũng được đại hội thông qua là việc chuyển đổi mô hình hoạt động của BIC sang công ty mẹ-con.

Theo ông Phạm Quang Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIC, sau khi có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài với quy mô vốn và kinh doanh lớn, đây là thời điểm phù hợp để BIC thực hiện cơ cấu lại vốn và chuyển đổi mô hình hoạt động. Sự thay đổi trên nhằm tách biệt vai trò quản lý vốn, chiến lược và kinh doanh trực tiếp.

Theo kế hoạch, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV hiện nay sẽ được chuyển đổi thành 2 công ty: Công ty mẹ với tên dự kiến là Công ty cổ phần Tài chính Bảo hiểm BIDV, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Công ty con là Tổng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo hiểm BIDV hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm.

Theo lãnh đạo BIC, công ty mẹ sẽ kế thừa toàn bộ vốn và các khoản vốn góp, danh mục đầu tư của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV hiện nay và sẽ đầu tư vốn phù hợp quy mô kinh doanh bảo hiểm của công ty con.

Theo lộ trình, việc hoàn tất thủ tục pháp lý, chuyển giao nguồn lực và kiện toàn tổ chức để ra mắt mô hình hoạt động mới sẽ hoàn thành trong quý 4 năm nay.

Trước đó, trong thông tin đưa ra hồi tháng Một, lãnh đạo BIC cho biết, lợi nhuận trước thuế của BIC trong năm 2015 ở mức 157 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước./.