Thủ tục bảo hiểm y tế hộ gia đình đã được cắt giảm. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 31/5, số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước là 64,6 triệu người, tăng 2,7 triệu người so với tháng 5/2014, tương đương với bao phủ 71,4% dân số.

Phân tích rõ hơn về mức tăng số người tham gia bảo hiểm y tế, tại buổi họp báo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 10/6, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho biết tính đến hết tháng Năm, số người tham gia đã quay trở về tương đương với thời điểm cuối năm 2014. Trước đó, đến hết quý 1/2015, số người tham gia bảo hiểm y tế giảm 1,4 triệu người so với tháng 12/2014.

Lý giải nguyên nhân số lượng người tham gia bảo hiểm y tế trong quý 1 giảm, ông Phạm Lương Sơn cho rằng, đầu năm vào mùa lễ hội, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động do chưa có nhu cầu sản xuất kinh doanh nên số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giảm. Sau thời điểm quý 1, doanh nghiệp bắt đầu tăng tiến độ sản xuất nên tuyển dụng thêm nhiều lao động hơn và số lượng người tham gia bảo hiểm y tế sẽ tăng nhanh hơn.

Ông Sơn cho biết, mặc dù vướng mắc bởi các thủ tục hành chính nhưng số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trong 5 tháng đầu năm cũng đã tăng 3%.

Mặt khác, do giai đoạn đầu khi triển khai có một số vướng mắc về thủ tục hành chính, khiến số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gia hộ gia đình tăng chậm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn giảm thiểu cải cách thủ tục hành chính cho địa phương để thao gỡ việc lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Mỗi gia đình muốn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia định thủ tục chỉ cần một tờ khai và mỗi hộ gia đình chỉ cần lập mẫu đăng ký.

Như vậy, thủ tục tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ không phải photocopy thẻ bảo hiểm y tế của thành viên trong hộ gia đình đã tham gia bảo hiểm y tế, không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn…

Ông Phạm Lương Sơn cho biết thêm: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang xây dựng một cơ chế mở để người dân có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm y tế. Hiện nay, mỗi xã, phương có ít nhất 3 đại lý của bảo hiểm y tế (Ủy ban nhân dân xã, phường, bưu điện và các hộ gia đình, đoàn thể), trong thời gian tới, các đại lý này sẽ được tập huấn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế tại địa phương,”

Mục tiêu bao phủ của bảo hiểm y tế năm 2015 là 75% toàn dân. Với tỷ lệ này, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phải tăng thêm 3-4% số người tham gia bảo hiểm y tế.

“Đây là thách thức rất lớn đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vì độ bao phủ bảo hiểm y tế đã khá rộng, những đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu là những đối tượng lao động không được quản lý chặt chẽ hoặc thu nhập không ổn định,” ông Phạm Lương Sơn băn khoăn.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có trên 40% doanh nghiệp còn nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình vẫn ít tham gia bảo hiểm y tế vì địa phương không có chính sách hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Hiện nay, chỉ có 32/63 tỉnh hỗ trợ mức đóng cho người thuộc hộ cận nghèo./.