Thứ Hai, Tháng Giêng 23/01/2017

Bắt được con cá mập miệng rộng khổng lồ nặng tới hơn 1 tấn

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Các ngư dân ở cảng Owase, tỉnh Mie, Nhật Bản đã bắt được một con cá mập miệng rộng khổng lồ nặng tới hơn 1 tấn.