Theo Tân Hoa xã, ngày 4/11, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 17 (Hội nghị Trung ương 7) đã bế mạc tại thủ đô Bắc Kinh sau bốn ngày làm việc.

Thông cáo báo chí chính thức cho biết 200 ủy viên chính thức và 165 ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương CPC đã tham dự hội nghị. Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương CPC (CCDC) cũng như các quan chức hàng đầu của các bộ ngành liên quan cũng tham dự với tư cách thành viên không bỏ phiếu. Hội nghị nhất trí rằng Đại hội CPC lần thứ 18 sẽ khai mạc từ ngày 8/11 tới tại Bắc Kinh.

Hội nghị Trung ương 7, diễn ra từ ngày 1-4/11, do Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương CPC chủ trì. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương CPC Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương CPC giao phó, ông Hồ Cẩm Đào cũng đưa ra báo cáo công tác được thảo luận tại hội nghị.

[TW Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên toàn thể]

Hội nghị Trung ương 7 đã thảo luận và thông qua báo cáo của Ban chấp hành Trung ương CPC khóa 17 cũng như một dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng. Hai văn kiện này sẽ được đệ trình lên Đại hội CPC lần thứ 18 sắp diễn ra.

Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương 7 thông báo Thượng tướng Phạm Trường Long và Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng cùng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương CPC. Tướng Phạm Trường Long hiện đang giữ cương vị Tư lệnh và Phó Bí thư Quân khu Tế Nam còn tướng Hứa Kỳ Lượng là cựu Tư lệnh Không quân, đang giữ cương vị ủy viên Quân ủy Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hội nghị Trung ương 7 cũng đã nhất trí với quyết định của Bộ Chính trị khai trừ khỏi Đảng cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Tại một cuộc họp ngày 28/9 vừa qua, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương CPC đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với Bạc Hy Lai đồng thời chuyển đến các cơ quan pháp luật những chứng cứ phạm pháp mà nhân vật này bị nghi ngờ dính líu.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cũng bế mạc phiên họp toàn thể diễn ra trong hai ngày với cam kết tăng cường hơn nữa những nỗ lực chống tham nhũng. Phiên họp đã thảo luận và thông qua báo cáo công tác dự kiến sẽ được CCDI đệ trình tại Đại hội 18 tới.

Trong thông cáo báo chí đưa ra sau phiên họp, CCDI nhấn mạnh các nỗ lực của CPC kể từ Đại hội 17 cách đây năm năm nhằm nâng cao đạo đức của lực lượng cán bộ nòng cốt, lãnh đạo trong công việc cũng như thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, CCDI lưu ý cần hiểu rõ chống tham nhũng là một "cuộc chiến lâu dài, phức tạp và khó khăn" với tình hình biến đổi cũng như những thách thức nghiêm trọng, phức tạp mà CPC phải đối mặt./.