Tư vấn hướng dẫn người lao động tìm việc và hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trong sáu tháng qua tại tỉnh Bình Dương, gần 20.000 lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp lên đến 198 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, số người lao động được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mặc dù giảm về số lượng so với năm trước nhưng gia tăng số tiền chi trả. Cụ thể, sáu tháng qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và giải quyết 59.000 hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; trong đó trợ cấp thất nghiệp 19.900 người với số tiền 198 tỷ đồng (so với cùng kỳ là 26.000 lượt người với số tiền 195 tỷ đồng).

Ông Bùi Hữu Phong, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bình Dương, cho biết chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách nhân văn nhằm giúp hàng chục nghìn người lao động trong giai đoạn thất nghiệp, tìm việc làm mới được hưởng trợ cấp bằng 60% mức bình quân lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Và sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Việc gia tăng số lao động thất nghiệp theo hàng năm là do người lao động có việc làm thiếu ổn định, trong đó có việc biến động lao động giữa các doanh nghiệp và số lao động thất nghiệp do doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng sản xuất...

Tuy nhiên, nghịch lý tồn tại là mỗi năm các doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng mới khoảng 50.000 lao động nhưng cũng trong thời gian này, hàng năm ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phải giải quyết trợ cấp cho khoảng 50.000 lao động thất nghiệp.

Nhận định về thực trạng này, qua khảo sát, các ngành chức năng cho rằng một trong những nguyên nhân gia tăng người hưởng trợ cấp thất nghiệp là do vẫn còn tồn tại hiện tượng “nhảy việc” của người lao động./.