Dự án Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành-Suối Tiên) bị chậm do Công ty Vĩnh Phát ở Bình Dương gây khó dễ. (Ảnh: Chí Tưởng-Hải Âu/TTXVN)

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại Bình Dương, diễn ra ngày 12/1, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương - cho biết tỉnh đã thu hồi gần 350 tỷ đồng và hơn 9.700m2 đất qua công tác thanh tra.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm đối với thủ trương các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, tổ chức tái định cư; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; tài chính, ngân sách và đầu tư mua sắm.

10 năm qua, ngành thanh tra tỉnh Bình Dương đã tiến hành thanh tra hành chính tại 17.590 đơn vị, cá nhân và gần 4.780 cuộc, phát hiện gần 5.800 đơn vị sai phạm với tổng số tiền hơn 207,5 tỷ đồng và 9.740m2 đất.

Trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã phát hiện gần 22.580 đơn vị, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 142 tỷ đồng; trong đó kiến nghị thu hồi và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hơn 11.390 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền gần 135,2 tỷ đồng.

Về việc nhận quà tặng không đúng quy định, 10 năm qua địa phương vẫn chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức nhận quà sai quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng ở Bình Dương còn những hạn chế, khó khăn. Nguyên nhân do cơ chế, chính sách pháp luật một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của đất nước. Một số quy định cụ thể về phòng, chống tham nhũng chưa bổ sung, điều chỉnh kịp thời, một số giải pháp phòng chống tham nhũng chưa hiệu quả./.