Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 13/10, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và 349 đại biểu đại diện cho hơn 29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận đã đạt được trong 5 năm qua. Nổi bật nhất là Bình Thuận đã xác định hướng đi đúng, phù hợp, biến những khó khăn thành lợi thế so sánh và khai thác ngày càng tốt hơn những tiềm năng, lợi thế có được. Kinh tế Bình Thuận phát triển với tốc độ khá.

Tỉnh là địa phương đầu tiên trong cả nước sản xuất năng lượng tái tạo, hứa hẹn trong tương lai sẽ trở thành một trong những trung tâm năng lượng của quốc gia.

Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Bình Thuận có sáng kiến nối mạng thủy lợi liên thông giữa các hồ chứa nước, từng bước đưa Bình Thuận từ một tỉnh khô hạn trở thành một tỉnh căn bản chủ động nước tưới trên phần lớn diện tích canh tác, thúc đẩy nông nghiệp phát triển toàn diện, trong đó cây thanh long đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Kinh tế thủy sản duy trì được tốc độ phát triển, gắn chặt giữa khai thác, đánh bắt hải sản với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể là tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, quy mô còn nhỏ; công nghiệp phát triển chậm và công nghệ lạc hậu; tiềm năng du lịch chưa được khai thác đúng mức; sản xuất nông nghiệp còn theo phương thức truyền thống, chưa có mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đời sống một bộ phận nhân dân, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh một số yêu cầu để Đảng bộ Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện 3 giải pháp đột phá chiến lược, đó là​ xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tiếp tục đầu tư thủy lợi; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là các lợi thế so sánh, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn.

Tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên biển, đảo; tăng cường xây dựng Đảng, thường xuyên xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Đây là tiền đề để Bình Thuận phát triển nhanh và vững chắc hơn trong thời gian tới.

Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII nêu rõ nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh XII đã đề ra.

Kinh tế tăng trưởng tốc độ khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, trong đó nhóm ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 28,23%; dịch vụ chiếm 43,57%; nông-lâm-thủy sản chiếm 28,21%...

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa-thể thao, thông tin và truyền thông có tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt; đời sống các tầng lớp nhân dân không ngừng cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; phong trào thi đua yêu nước được duy trì góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, đưa tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, du lịch, năng lượng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII diễn ra đến hết ngày 15/10./.