Cử tri tỉnh Bình Thuận bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Số lượng cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu là gần 956.600 người, chiếm tỷ lệ 99,96%; 808/855 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 100%.

Có 105/127 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 100%. Phú Quý là huyện duy nhất của tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 100%; huyện Hàm Tân có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là 99,84%.

Đối với đại biểu Quốc hội, tỉnh đã bầu bảy đại biểu; bầu đủ 54 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đúng số lượng, cơ cấu. Trong đó có 17 đại biểu tái cử, 15 đại biểu là nữ, 2 đại biểu tôn giáo, 2 đại biểu dân tộc.

Ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đã bầu được 372/375 đại biểu, thiếu 3 đại biểu phải bầu bổ sung.

Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, tại 127 xã, phường, thị trấn đã bầu được 3.553/3.597 đại biểu được ấn định, thiếu 44 đại biểu phải bầu bổ sung. Theo đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Bình Thuận bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Chiều 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1,2 triệu cử tri đi bầu cử, 1.792/1.849 tổ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% (đến 17 giờ ngày 22/5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 90,84%). Trong đó, các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao như huyện Cư Kuin 100%, Krông Ana 100%, Krông Pắk 100%...

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 9/15 ứng cử viên đã trúng cử, đủ về số đại biểu theo quy định. Trong đó, có 2 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 22,2%; đại biểu là người dân tộc 5 người, chiếm tỷ lệ 55,56%; tái cử 1 người, chiếm tỷ lệ 11,1%; trình độ chuyên môn sau đại học 7 người, chiếm tỷ lệ 77,7%; đại học 2 người, chiếm tỷ lệ 22,2%

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 có 85/141 ứng cử viên trúng cử, trong đó đại biểu nữ là 19 người, chiếm 22,35%; đại biểu dân tộc là 24 người, chiếm 28,24%; đại biểu trẻ tuổi 3 người, chiếm 3,53%; ngoài Đảng 4 người, chiếm 4,70%; tái cử 32 người, chiếm 37,65%; tôn giáo 5 người, chiếm 5,88%. Trình độ chuyên môn sau đại học 26 người, chiếm tỷ lệ 30,59%; đại học 53 người, chiếm 62,35%; dưới đại học 06 người, chiếm tỷ lệ 7,06%.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có 566/947 ứng cử viên trúng cử (số đại biểu được bầu là 568 người, thiếu 2. Tuy nhiên, Đắk Lắk không phải bầu thêm vì các đơn vị bầu thiếu đại biểu, đã có số người trúng cử đủ 2/3 số đại biểu theo quy định; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có 5.511/9.299 ứng cử viên trúng cử (số đại biểu được bầu là 5.565).

Như vậy, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tỉnh Đắk Lắk còn thiếu 54 đại biểu thuộc các đơn vị Krông Năng, Ea Súp, Krông Búk, Ea H’leo. Theo quy định 15 ngày sau bầu cử tỉnh Đắk Lắk sẽ bầu lại số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã còn thiếu theo quy định./.