Sáng nay, 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi trung học phổ thông quốc gia 2016 của các thí sinh có đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Bộ cũng công bố phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (thi tại 70 cụm thi do trường đại học chủ trì).

Theo lãnh đạo Bộ, điều này nhằm giúp các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sắp tới.

Dưới đây là phổ điểm các môn thi:

1. Môn Toán:Phổ điểm môn Toán. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Môn Ngữ văn

Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn  Ngữ văn

554.861

Mức điểm cao nhất

9.5

Số bài đạt mức cao nhất

14

Số bài đạt trong khoảng 9-10

434 (chiếm 0.08%)

Điểm trung bình

5.15

Trung vị

5.25

Điểm có nhiều nhất

5.00Phổ điểm môn Ngữ văn. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Môn Lịch sử

Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Lịch sử

87.376

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

5

Số bài đạt trong khoảng 9-10

877

(chiếm 1.00%)

Điểm trung bình

4.32

Trung vị

4.25

Điểm có nhiều nhất

3.00Phổ điểm môn Lịch sử. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4. Môn Địa lý

Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Địa lý

191.810

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

9

Số bài đạt trong khoảng 9-10

2.425 (chiếm 1.26%)

Điểm trung bình

5.27

Trung vị

5.25

Điểm có nhiều nhất

5.00Phổ điểm môn Địa lý. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5. Môn Vật lý

Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Vật lý

341.982

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

14

Số bài đạt trong khoảng 9-10

2.516

(chiếm 0.74%)

Điểm trung bình

6.02

Trung vị

6.20

Điểm có nhiều nhất

6.60Phổ điểm môn Vật lý. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6. Môn Hóa học

Phổ điểm môn Hoá học. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

7. Phổ điểm môn Sinh học

Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, coa đẳng môn Sinh học

108.705

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

6

Số bài đạt trong khoảng 9-10

971 (chiếm 0.89%)

Điểm trung bình

5.26

Trung vị

5.20

Điểm có nhiều nhất

4.40Phổ điểm môn Sinh học. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

8. Phổ điểm môn Tiếng Anh

Tổng số bài thi có đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng môn Tiếng Anh

472.000

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

10

Số bài đạt trong khoảng 9-10

2.444

(chiếm 0,51%)

Điểm trung bình

3.48

Trung vị

3.00

Điểm có nhiều nhất

2.40Phổ điểm môn Tiếng Anh. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm các môn xét theo khối thi truyền thống

1. Khối A

Phổ điểm khối A. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Khối A1

Phổ điểm khối A1. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Khối B

Phổ điểm khối B. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4. Khối C

Phổ điểm khối C. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5. Khối D

Phổ điểm khối D. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6. Khối D1

Phổ điểm khối D1. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)