Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Không ít khoản không nằm trong danh mục phí, lệ phí vẫn được các bộ, ngành, địa phương quyết định thu. Ngược lại, những khoản nằm trong danh mục lại có tình trạng thu cao hơn, thấp hơn hoặc thậm chí không thu.

Một loạt những tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí tại các bộ, ngành, địa phương trong thời kỳ 2013-2014 vừa được Bộ Tài chính cho biết ngày 25/6.

Chỉ ra nhiều điểm chưa đúng quy định, báo cáo của Bộ Tài chính lấy ví dụ về một loạt những khoản thu không nằm trong danh mục phí, lệ phí như: "Phí” duy tu hạ tầng kỹ thuật; “Phí” mặt bằng quảng cáo; “Phí” cấp bằng khai thác viên;...

Ngoài ra, với những khoản nằm trong danh mục như phí chợ, phí vệ sinh, phí cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh,... theo ngành tài chính lại có thực tế thu cao hơn quy định. Trái ngược, một số khoản như lệ phí địa chính, phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm,... xuất hiện tình trạng thu thấp hơn quy định.

Thậm chí, một số khoản không thực hiện thu mặc dù có quy định thu như phí kiểm dịch y tế đối với hàng hóa, tàu, máy bay xuất cảnh, quá cảnh, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng,...

Một số khoản thu khác theo đại diện cơ quan chức năng lại "chưa phù hợp với quy định hiện hành" như: phí vệ sinh, phí quảng cáo trên dải phân cách,… Ngoài ra, quy định thu phí, lệ phí trong các bộ thủ tục hành chính (cấp phép, cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên môi trường...) chưa đúng quy định hiện hành về cả đối tượng và mức thu...

Trong khi ấy, về việc kê khai, quyết toán thu, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, cơ quan chức năng thực hiện "còn chậm so với quy định" thậm chí kê khai thiếu số phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Báo cáo cũng cho rằng, việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán từ nguồn thu phí, lệ phí thực tế còn nhiều thiếu sót. Bộ Tài chính dẫn chứng việc dùng nguồn thu phí, lệ phí chi cho các khoản quản lý hành chính, chi đầu tư xây dựng công trình thực tế không thuộc nhiệm vụ chi từ nguồn thu phí, lệ phí.

Riêng với các địa phương, Bộ Tài chính nhận định Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chưa trình Hội đồng Nhân dân ban hành đầy đủ, kịp thời một số loại phí, lệ phí có phát sinh tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân. Một loạt những khoản thu được ngành tài chính lấy ví dụ về vấn đề này như: phí chợ, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thư viện, phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước, lệ phí cấp phép xây dựng, lệ phí cấp phép hoạt động điện lực,...

Từ đó, lãnh đạo Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn.

Đặc biệt, Bộ Tài chính nhấn mạnh đề nghị bãi bỏ theo thẩm quyền các loại phí, lệ phí không còn phù hợp nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

"Ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành," báo cáo Bộ Tài chính kiến nghị./.