Cán bộ y tế dự phòng huyện Đam Rông tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ dân di cư tự vào tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 22/8, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức buổi Công bố Hồ sơ di cư Việt Nam 2016 tại Hà Nội.

Tham gia buổi Công bố có hơn 100 đại biểu đến từ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và đại biểu từ các cơ quan địa phương của các tỉnh, thành trong cả nước, đại diện Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tham dự buổi công bố còn có các chuyên gia, học giả đến từ các viện, các trường đại học, trung tâm, nghiên cứu về di cư và phát triển trong nước.

Phát biểu khai mạc, Trợ lý Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép, đảm bảo di cư an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư là chính sách nhất quán của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý di cư để chia sẻ kinh nghiệm, thông tin dữ liệu về di cư góp phần xây dựng, hoạch định các chính sách phù hợp phục vụ cho sự phát triển đất nước trong quá trình hội nhập hiện nay.

Hồ sư di cư Việt Nam 2016 là kết quả trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường cơ chế hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam trong công tác quản lý di cư” do Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Hà Nội thực hiện trong 2 năm (2015-2017).

Hồ sơ bao gồm các số liệu cập nhật về các dòng di cư của Việt Nam, phân tích và đánh giá về thực trạng di cư; đưa ra những khuyến nghị phù hợp với tình hình hiện nay nhằm nâng cao năng lực quản lý di cư của các bộ, ban, ngành, hoàn thiện chính sách pháp luật để quản lý di cư quốc tế hiệu quả hơn và tăng cường cơ chế hợp tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác này.

Buổi Công bố hồ sơ di cư năm 2016 cũng sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào ngày 29/8 tới để phổ biến rộng rãi đến các cơ quan chức năng, công chúng và cơ quan đại diện nước ngoài tại phía Nam./.