Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (trái) trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường trong năm 2015. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Để ghi nhận các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng duy nhất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao tặng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc việc bảo vệ môi trường, có đủ điều kiện xét tặng được quy định.

Giải thưởng này được tổ chức xét tặng 2 năm/lần. Mới đây nhất, Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2015 đã được trao cho 27 tổ chức, 21 cá nhân và hai cộng đồng trên cả nước.

Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được chia thành 6 nhóm, bao gồm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phòng ngừa, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Thông tư, tổ chức, cá nhân và cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam phải đáp ứng đủ điều kiện về hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 4 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng.

Đối với cá nhân và cộng đồng không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 3 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng.

Thông tư cũng quy định, tổ chức, cá nhân và cộng đồng sẽ được xem xét tặng giải thưởng theo các tiêu chí như đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường; tính hiệu quả về kinh tế, xã hội; quy mô và phạm vi ảnh hưởng; tính liên tục và thời gian tác động; lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa; tính sáng tạo…

Lễ trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới (5/6) của năm xét tặng giải thưởng.

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2016./.