Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội chiều 17/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã giải đáp những băn khoăn của đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) liên quan đến chế độ phụ cấp tiền lương.

Theo Bộ trưởng, hiện ngoài ngành công an, quân đội, cơ yếu, các cơ quan chức năng đã ban hành phụ cấp ưu đãi về trách nhiệm theo nghề (có 19 ngành nghề được hưởng với khoảng 1,4 triệu người, chiếm khoảng 52% tổng số cán bộ công chức, viên chức); phụ cấp thâm niên nghề (có 9 ngành, nghề được hưởng với khoảng 1,1 triệu người, chiếm 40% tổng số cán bộ, công chức, viên chức).

Do mức lương trong các ngạch, bậc tính theo mức lương cơ sở còn thấp nên các cơ quan đã mở rộng đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp theo ngành, nghề để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề với nhau.

Nói về định hướng giải quyết trong thời gian tới, "Tư lệnh" ngành nội vụ cho hay với chức năng thường trực Ban Chỉ đạo Tiền lương nhà nước, trên cơ sở thực tế, tiếp thu ý kiến của cử tri và đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng đến năm 2020, trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tháng 5/2012 và Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) tháng 5/2013.

Nếu thực hiện, Đề án sẽ khắc phục được các bất cập, bất hợp lý nêu trên. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn để thực hiện Đề án, trước mắt, Trung ương chưa thông qua, giao cho Ban cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, thông qua Trung ương khi có điều kiện phù hợp.

Trong khi Trung ương chưa thông qua Đề án, không bổ sung chế độ phụ cấp theo ngành, nghề, ưu đãi trách nhiệm đặc thù./.