Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng cho biết Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ 17 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống “Trung thành-mưu lược; tận tụy-sáng tạo; đoàn kết-hiệp đồng; quyết chiến- quyết thắng” của 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo chính trị đã nêu rõ những kết quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ đã nắm chắc tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước; xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

100% tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội xác định Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đánh giá chính xác tình hình, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước về các chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng, khu vực phòng thủ vững chắc.

Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về “Tổ chức lực lượng; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính”. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; hoàn thành tốt các mặt công tác được giao.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh lưu ý Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu -Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác tham mưu chiến lược và nghiên cứu chiến lược.

Đảng bộ tập trung phối hợp với địa phương tham mưu với Bộ Quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; rà soát, bổ sung điều chỉnh, xây dựng các phương án chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong các tình huống, kể cả thiên tai; xây dựng lực lượng chủ lực, địa phương, dự bị động viên tinh gọn, mạnh, hiệu quả.

Đảng bộ cần làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, hậu phương quân đội; làm tốt công tác đối ngoại quân sự quốc phòng, giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ./.