Ảnh minh họa. (Nguồn: Farmers Weekly)

Nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NIESR) (của Anh) cho hay việc nước này rời Khu vực thị trường chung châu Âu có thể khiến cho thương mại giữa Anh và châu Âu giảm 22-30% trong dài hạn, nếu Anh không ký được một thỏa thuận thương mại như thỏa thuận hiện có với EU. 

Khu vực thị trường chung là một thỏa thuận thương mại toàn diện với tiêu chí giảm hàng rào thuế quan và cả các hàng rào phi thuế quan trong EU, cũng như các quy định và luật lệ về chứng nhận an toàn và giấy phép đối với hàng hóa và dịch vụ qua biên giới.

Đối với một nền kinh tế lấy ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ và tài chính, làm động lực tăng trưởng chính như kinh tế Anh, thì các hàng rào phi thuế quan giữ vai trò rất quan trọng.

Chính phủ Anh hy vọng một số tác động về thương mại có thể được bù đắp bởi các thỏa thuận thương mại với các nước ngoài EU, như Canada và Mỹ. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa thể diễn ra một sớm một chiều.

Vấn đề thứ 2 tác động trực tiếp tới kinh tế Anh là lưu chuyển lao động. Các doanh nghiệp hoạt động trên toàn thế giới luôn cần có sự lưu chuyển nhân viên giữa các văn phòng và nhà máy tại nước Anh và nước ngoài diễn ra một cách nhanh gọn nhất có thể./.