Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

​Các bộ, ngành, địa phương sẽ phải tổng hợp nhu cầu sắm xe ôtô trước 30/5 để Bộ Tài chính rà soát, đảm bảo việc mua sắm được thực hiện tập trung theo đúng tiêu chuẩn, quy định.

Đây là một trong những thông báo vừa được Bộ Tài chính cho biết nhằm thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg về việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung.

Cụ thể, theo đại diện ngành tài chính, từ năm 2016 mua sắm tập trung cấp quốc gia sẽ được áp dụng đối với xe ôtô bao gồm: xe phục vụ cho các chức danh, xe phục vụ công tác chung, xe ôtô chuyên dùng (trừ xe ôtô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ôtô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ôtô chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân).

Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu mua sắm xe ôtô của đơn vị mình và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/5. Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm rà soát nhu cầu mua sắm, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu cung cấp xe ôtô và ký thỏa thuận khung với đơn vị trúng thầu. Cơ quan đơn vị sử dụng xe trực tiếp ký hợp đồng mua bán, thanh toán, tiếp nhận xe với đơn vị trúng thầu trên cơ sở thỏa thuận khung trên.

Thực tế, việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung đã được tổ chức thực hiện thí điểm từ năm 2007. Đây là chủ trương giúp góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, đảm bảo mua sắm tài sản đúng tiêu chuẩn định mức, phòng, chống lãng phí, tham nhũng,…

Đại diện Bộ Tài chính cho biết thêm, trong thời gian tới, việc thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phương thức mua sắm tập trung đi vào vận hành một cách chuyên nghiệp sẽ giúp giảm bộ máy và biên chế trong mua sắm công.

Việc mua sắm tập trung với ôtô nói riêng và tài sản công nói chung cũng được kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế và mua sắm xa xỉ, không hiệu quả.

Ngoài ra, đại diện Bộ Tài chính cũng cho rằng, phương thức mới sẽ hạn chế tiêu cực, sai phạm trong việc mua sắm công do việc thực hiện mua sắm được chuyên nghiệp hóa, công khai, minh bạch, góp phần thực hiện mục tiêu chi tiêu công có hiệu quả./.