Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 26/6, hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's đã ra thông cáo khẳng định mức tín nhiệm dài hạn “AA” (thấp hơn so với mức AAA, nhưng vẫn thể hiện khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính rất vững chắc) đối với nợ công của Pháp với triển vọng "tiêu cực."

S&P đưa ra triển vọng "tiêu cực" để bày tỏ quan ngại liên quan tới tình trạng không chắc chắn của tiến trình tái cơ cấu và việc áp dụng các biện pháp cải cách ngân sách và thuế của Pháp; mức triển vọng “tiêu cực” ám chỉ một khoảng thời gian ít nhất ba tháng và có thể kéo dài đến hết năm và thậm chí sang cả năm sau.

S&P đã hạ điểm tín nhiệm của Pháp từ mức "AA+" xuống "AA" hồi tháng 11/2013 và trong tháng 10/2014 tiếp tục giữ mức này với triển vọng "ổn định" đến "tiêu cực."

Đánh giá của S&P được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan thống kê của Pháp (Insee) ngày 25/6 đã đưa ra dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế của Pháp trong năm nay với tốc độ 1,2%.

Cũng liên quan tới chỉ số tín nhiệm về nợ công của Pháp, Moody's mới đây cũng đưa ra mức "AA1" với triển vọng "tiêu cực" và Fitch đánh giá mức "AA" với triển vọng "ổn định"./.