Ngày 21/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua kết quả kiểm tra thực tế, báo cáo từ các địa phương cũng như kết quả phân tích mẫu, Cục Bảo vệ thực vật đã kết luận hiện chưa phát hiện thấy việc lạm dụng formaldehyde trong sản xuất, kinh doanh rau tại Việt Nam.

Các loại rau hiện lưu thông trên thị trường vẫn đảm bảo an toàn với chỉ tiêu formaldehyde.

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, khi có thông tin về tình trạng lạm dụng formaldehyde để phun lên cải thảo tại Trung Quốc, Cục đã chỉ đạo các Trung tâm và Chi cục Bảo vệ thực vật tại các địa phương sản xuất rau tập trung, có diện tích lớn, khẩn trương rà soát, kiểm tra quá trình sản xuất, kinh doanh rau quả xem có việc lạm dụng formaldehyde hay không.

Cục Bảo vệ thực vật đã giao 2 Trung tâm kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật thuộc Cục phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu, phân tích hàm lượng formaldehyde trên rau. Tổng cộng Cục đã lấy 74 mẫu, bao gồm 25 mẫu rau cải thảo; 12 mẫu cải bắp; 30 mẫu súp lơ và 7 mẫu rau khác; trong đó có 22 mẫu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trong số 74 mẫu được phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC) của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) thì có 10 mẫu có chứa formaldehyde từ 0,32-1,8 mg/kg.

Trong khi đó, theo số liệu của Trung tâm an toàn thực phẩm Hong Kong và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hàm lượng formaldehyde tự nhiên (nội sinh) trong rau quả tươi biến động trong khoảng 3-60 mg/kg (các loại cải: 5,3 mg/kg; súp lơ: 26,9 mg/kg; su hào: 31 mg/kg)./.