Lợi nhuận của 5 ngân hàng lớn của Nhật Bản ước đạt 2.300 tỷ yen trong tài khóa 2011-2012 kết thúc vào tháng 31/3/2012, đánh dấu lần đầu tiên trong 5 năm qua năm ngân hàng lớn của Nhật Bản có khoản lợi nhuận cuối cùng vượt ngưỡng 2.000 tỷ yen kể từ tháng 3/2007.

Nguyên nhân là do các ngân hàng giảm được chi phí hoạt động tín dụng nhờ hiệu quả của chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như nhờ lợi nhuận từ mua bán trái phiếu chính phủ do lãi suất dài hạn giảm.

Tập đoàn tài chính Mizuho FG đạt lợi nhuận 480 tỷ yen, nhiều hơn 20 tỷ yen so với mức dự tính trước đó. Mặc dù công ty chứng khoán Mizuho của tập đoàn này lỗ 95,6 tỷ yen, nhưng hoạt động cho vay ở nước ngoài, trong đó có châu Á, đã diễn ra rất thuận lợi.

Giá chứng khoán cuối kỳ đã khôi phục và tổn thất liên quan đến chứng khoán, từng vượt 100 tỷ yen từ tháng 4-12/2011, cũng giảm. Việc xúc tiến hợp nhất thể chế doanh nghiệp nhằm sáp nhập Mizuho Bank và Mizuho Cooperate Bank vào tháng 7/2013 cũng cho thấy hiệu quả.

Trong khi đó, Tập đoàn tài chính Mitsubishi - UFJ (MUFG) đã xem xét lại dự báo trước đó, nâng mức lợi nhuận lên 900 tỷ yen. Tập đoàn tài chính Mitsui Sumitomo dự đoán sẽ lãi trên 500 tỷ yen, trong khi Tập đoàn Risona Holdings dự đoán sẽ đạt lợi nhuận tăng 56% so với tài khóa trước, lên 250 tỷ yen.

Tập đoàn Mitsui Sumitomo Holdings đạt mức lãi 165 tỷ yen, tăng 26%, nhưng giảm so với mức dự báo./.