Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, sau ba năm thực hiện, dù được đánh giá là chính sách đầy tính nhân văn và bước đầu thành công, nhưng cách chi trả bảo hiểm thất nghiệp như hiện nay lại chưa phản ánh đúng tinh thần mà loại hình bảo hiểm này hướng đến là hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp.

Báo cáo của Cục việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm. Nếu như năm 2009 có gần 6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng thu là 3.510 tỷ đồng thì đến năm 2011 số người tham gia là gần 7,3 triệu người với tổng thu là hơn 5.730 tỷ đồng.

Chỉ riêng ba tháng đầu năm nay, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã là 7,9 triệu người với tổng thu là 1.374 tỷ đồng. Việc chi bảo hiểm thất nghiệp và cân đối quỹ được bảo đảm. Tính đến cuối năm 2011, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư là 14.638 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bảo hiểm thất nghiệp cũng bộc lộ những bất cập và hạn chế khi thực hiện. Hiện tượng người lao động nhảy việc để tạo ra thất nghiệp ảo nhằm hưởng trợ cấp thất nghiệp đang diễn ra ngày càng phổ biến. Rất nhiều người lao động đề nghị nhận bảo hiểm thất nghiệp bằng cách ủy quyền. Qua tìm hiểu, những người này cho biết, họ không thể xin nghỉ việc ở công ty mới để đi nhận tiền trợ cấp.

Bên cạnh đó, việc quy định các đơn vị thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải có từ 10 người lao động trở lên, chưa thể hiện sự công bằng trong chính sách đối với đơn vị có 9 lao động trở xuống và những người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ.

Theo các đại biểu, đây là điều kiện nảy sinh hiện tượng lách luật, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị (khai giảm người lao động), gây ra việc đánh giá tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp không chính xác… Để giải quyết tình trạng trên, cần quy định tất cả các đơn vị, cá nhân có thuê người lao động làm việc thường xuyên đều được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa, trong thời gian tới Bộ sẽ có điều chỉnh, sửa đổi hoàn thiện các quy định của luật pháp về bảo hiểm thất nghiệp tiến tới xây dựng Luật việc làm, trong đó nội dung rất quan trọng, được xây dựng trên cơ sở chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bổ sung một số chế độ để không chỉ hỗ trợ người lao động khi bị thất nghiệp, mà còn có tác dụng duy trì việc làm, hạn chế thất nghiệp./.