Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng cho vay vốn lưu động gần 13.000 tỷ đồng để sản xuất và huy động khoảng 3,85 tỷ kWh nhiệt điện chạy dầu trong 6 tháng mùa khô năm nay.

Với giá nhiên liệu dầu DO và FO tăng cao như hiện nay (bình quân 17.200 đồng/kg dầu), riêng Công ty Nhiệt điện Cần Thơ cần 8.000 tỷ đồng mua dầu để phát điện.

Việc huy động vốn được EVN đánh giá là cực kỳ khó khăn trong điều kiện lãi suất tăng cao và đang chủ trương kiềm chế lạm phát.

Những khó khăn về vốn lưu động khiến EVN càng gặp trở ngại hơn trong việc huy động sản lượng các nguồn điện chạy dầu DO, FO giá cao để đáp ứng nhu cầu điện của nền kinh tế và xã hội trong 6 tháng đầu năm 2011.

EVN cho biết, cuối năm qua, việc các hồ thủy điện không tích nước được đầy hồ không những ảnh hưởng lớn đến việc cung ứng điện các tháng mùa khô năm 2011 mà còn đe dọa thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; trong đó có 2,7-3 tỷ m3 nước cho các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ để đổ ải 630.000ha đất canh tác vụ Đông Xuân 2010-2011; đẩy mặn và cấp nước sinh hoạt cho Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; chống hạn và cấp nước sinh hoạt cho các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận...

Do vậy, để đảm bảo điện cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong năm nay, đặc biệt trong 6 tháng mùa khô, thời điểm được đánh giá là cung cấp điện cực kỳ căng thẳng, Tập đoàn tiếp tục phải sản xuất và mua điện từ các nguồn có giá thành cao, trong khi giá bán điện chưa được điều chỉnh, gây sức ép rất lớn đến hoạt động tài chính của tập đoàn.

Hiện nay, EVN đang khẩn trương triển khai kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước và 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế để lấy vốn đầu tư cho các dự án điện; đồng thời tập trung thu xếp 65.875 tỷ đồng vốn đầu tư của cả năm 2011./.