Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Thực hiện khâu đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2020 là tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thành phố Cần Thơ có kế hoạch sẽ huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm năm tới đạt từ 280.000-300.000 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2010-2015.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, trong tổng nguồn vốn huy động để đầu tư nói trên, vốn ngân sách do Trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn là 64.000 tỷ đồng, chiếm hơn 21% để thực hiện và tiếp tục hoàn thành các dự án lớn như Trung tâm Điện lực Ô Môn; tuyến nối Quốc lộ 91 với đường Nam sông Hậu; luồng cho tàu tải trọng lớn vào cảng Cái Cui... Vốn do thành phố quản lý và đầu tư là 236.000 tỷ đồng, chiếm gần 79%, trong đó vốn thuộc ngân sách địa phương đầu tư là 40.000 tỷ đồng, vốn do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư là 180.000 tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 16.000 tỷ đồng.

Đối với vốn do ngân sách địa phương đầu tư dự kiến đạt từ 37.000 đến 40.000 tỷ đồng (bao gồm cả vốn ODA), cao gấp 2,3-2,5 lần giai đoạn 2010-2015, thành phố sẽ đầu tư vào các lĩnh vực như các công trình hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm thành phố như hạ tầng giao thông là trên 10.350 tỷ đồng, hạ tầng điện công nghiệp trên 3.900 tỷ đồng, hạ tầng thủy lợi-nông nghiệp, thủy sản, xây dựng xã nông thôn mới là 2.477 tỷ đồng, hạ tầng dịch vụ, du lịch khoảng 600 tỷ đồng, hạ tầng y tế 2.000 tỷ đồng, hạ tầng giáo dục đào tạo là 5.670 tỷ đồng và hạ tầng khoa học-công nghệ là 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố dự kiến sẽ triển khai bốn dự án bằng nguồn vốn ODA để thực hiện các công trình lớn như dự án phát triển đô thị thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, dự án kè sông Cần Thơ, các công trình chống ngập úng và vệ sinh môi trường. Tổng nguồn vốn cho các dự án này dự kiến trên 11.480 tỷ đồng bao gồm cả vốn vay ODA và vốn đối ứng của địa phương.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, để thu hút nguồn lực đầu tư cũng như việc triển khai các dự án đạt hiệu quả, thành phố Cần Thơ đã và đang khẩn trương rà soát, hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phạm vi, đối tượng khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, xã hội hóa đối với từng ngành, từng lĩnh vực.

Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các lĩnh vực kết cấu hạ tầng mang tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, kết nối, đồng bộ. Ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA cho các dự án quan trọng, có tính kết nối và lan tỏa cao, tạo động lực mới cho phát triển, là chất xúc tác để khơi thông các nguồn vốn ngoài ngân sách qua mô hình PPP.

Thành phố cũng cần quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA.../.