Ảnh minh họa. (Nguồn: makingdifferent.com)

Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) vừa ban hành chiến lược chống tội phạm mạng mới, chỉ một tuần sau khi một thành viên cấp cao của lực lượng này tuyên bố cảnh sát cần có quyền tiếp cận lớn hơn với các thông tin của người sử dụng Internet.

Theo chiến lược an ninh mạng mới, RCMP sẽ thành lập đội điều tra đặc biệt về chống tội phạm mạng và đơn vị tình báo chuyên trách phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng mới hoặc đang nổi lên.

Ngoài ra, RCMP cũng sẽ xây dựng và ban hành danh mục các nội dung và hoạt động cần ưu tiên trong phòng chống tội phạm mạng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm Internet.

Chiến lược nêu rõ “đối phó với tội phạm mạng đòi hỏi phải có sự hợp tác sâu rộng giữa các đơn vị cảnh sát trong nước và quốc tế” do bản chất xuyên biên giới của loại hình tội phạm này và mức độ ảnh hưởng đối với số lượng lớn các nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, RCMP sẽ đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan như Cảnh sát Quốc tế (INTERPOL), Cảnh sát châu Âu (EUROPOL), Nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh tình báo Five Eyes, nhằm thu thập và phân tích các bằng chứng thông qua hình thức chia sẻ thông tin và thực thi các cơ chế pháp lý chính thức.

RCMP ban hành chiến lược an ninh mạng mới chỉ một tháng sau khi Hội đồng Công ước châu Âu về Tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Budapest, chính thức có hiệu lực.

Hiện đã có 47 nước tham gia công ước này. Chiến lược an ninh mạng mới, được xây dựng dựa trên báo cáo năm 2014 của RCMP, nêu rõ Canada đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa trên mạng như phần mềm độc hại, sử dụng tiền ảo, thao túng thị trường chứng khoán, các mối đe dọa đối với các hệ thống điều khiển công nghiệp, các mạng lưới chia sẻ dữ liệu và dịch vụ thuê tội phạm mạng trên các mạng trực tuyến./.