Ngày 18/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký Quyết định số 102/QĐ-TTg về hỗ trợ 4 địa phương phòng, chống dịch bệnh lợn tai xanh.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 45.000 lít thuốc sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 4 tỉnh và thành phố.

Theo đó, số thuốc sát trùng Benkocid trên được xuất cấp cho thành phố Đà Nẵng 10.000 lít; tỉnh Quảng Nam và tỉnh Khánh Hòa - mỗi tỉnh 15.000 lít; tỉnh Vĩnh Long 5.000 lít./.