Ngày hội sinh viên các nước Mỹ Latinh. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/4, Thư ký điều hành Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) của Liên hợp quốc, Alicia Barcenas, cho biết sẽ đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh OAS tại Panama giải pháp thiết lập một nền giáo dục bình đẳng và sát với nhu cầu việc làm hơn ở Mỹ Latinh.

Bà Barcenas nhận định mặc dù vẫn còn tồn tại bất công ở Mỹ Latinh, nhưng các chính phủ ở khu vực trong những năm qua thường xuyên nỗ lực để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thay đổi cơ cấu nền kinh tế và giảm tối đa tình trạng công dân bị gạt ra lề xã hội.

Bà Barcenas cho rằng cần có sự thay đổi căn bản trong xã hội Mỹ Latinh để mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội và cần phân chia lại của cải một cách công bằng hơn, đặc biệt là giải quyết tình trạng 67 triệu người nghèo, trong đó có tới 30% là phụ nữ không có bất kỳ nguồn thu nhập nào./.