Ảnh minh họa. (Nguồn: Authentic Masculinity)

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Absonutrix Việt Nam.

Công ty này có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 054/QLCT-GCN do Cục Quản lý Cạnh tranh-Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 1/9/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 23/9/2016.

Theo Bộ Công Thương, lý do chấm dứt hoạt động là doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với công ty này là trên toàn quốc.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý Cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Absonutrix Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật./.