Người lao động ở Lào. (Nguồn: CFP)

Thứ trưởng Bộ Lao động, Phúc lợi xã hội Lào Baykham Khattiya cho biết Chính phủ Lào sẽ cho lao động nước ngoài thời gian 3 tháng để đăng ký với cơ quan chức năng, trên cơ sở đó cơ quan này sẽ xem xét quyết định liệu họ có tiếp tục được ở lại Lào hay không.

Theo bà Baykham, việc đăng ký lao động nước ngoài sẽ diễn ra đồng thời trên toàn quốc.

Người nước ngoài tại Lào sẽ được phân làm hai loại: các nhà kinh doanh đang đầu tư nguồn vốn lớn tại Lào sẽ được phép ở lại lâu hơn, trong khi người lao động phải được giới chủ chứng nhận quy chế lao động nếu muốn tiếp tục ở lại Lào.

Bà Baykham nhấn mạnh trong vòng ba tháng, người nước ngoài tại Lào phải hoàn tất thủ tục đăng ký, ai không tuân thủ sẽ bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, bà không nói rõ thời điểm bắt đầu triển khai quy định mới này.

Trong những năm gần đây, lượng lao động nước ngoài tại Lào gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là lao động không giấy phép, khiến chính quyền nước này phải siết chặt các biện pháp quản lý./.