Ảnh minh họa. (Nguồn: thailandlogue.com)

Tại cuộc gặp với báo chí và giới ngoại giao ngày 16/3, đại diện của Chính phủ Thái Lan đã phác thảo những đường nét chính của chiến lược 20 năm, được xem là định hướng cho các chính sách sau cuộc bầu cử, giờ đây được dự kiến sớm nhất là vào năm 2018.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Trung tướng Weerachon Sukondhapatipak nói rằng chiến lược dài hơi này có các trụ cột sau: đảm bảo an ninh, nâng cao khả năng cạnh tranh, cải thiện nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề bình đẳng xã hội, thúc đẩy kinh tế xanh và cải cách hành chính công.

Những nội dung chi tiết của chiến lược này sẽ được bổ sung và được đưa ra lấy ý kiến của người dân.

Trước đó ngày 14/3, Nội các Thái Lan đã thông qua về nguyên tắc dự luật xác định những khuôn khổ cho việc soạn ra chiến lược 20 năm và chế định các ủy ban vạch chiến lược cũng như các tiểu ban phụ trách những lĩnh vực cải cách cụ thể.

Theo Trung tướng Weerachon, chiến lược trên sẽ là nội dung định hướng mang tính ràng buộc pháp luật một khi dự luật về chiến lược quốc gia được thông qua và các chính phủ trong tương lai phải vạch ra các chính sách theo định hướng của chiến lược này.

Đây là quan điểm đã hứng chịu nhiều chỉ trích rằng quân đội muốn nắm giữ quyền điều hành quốc gia dù chính phủ nào được bầu lên trong các cuộc tổng tuyển cử sau này.

Ngoài ra, Trung tướng Weerachon cũng cho biết tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian ít nhất là 19 tháng sau khi hiến pháp mới được ban hành.

Ông nói rằng hiện cần phải soạn thảo và thông qua ít nhất 10 đạo luật phát sinh từ hiến pháp mới./.