Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10/12/2016

Choáng váng với lối sống xa hoa của cậu ấm cô chiêu Trung Quốc

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Cụm từ “Phú nhị đại” hay “Thế hệ siêu giàu thứ hai” đang là một cụm từ nóng ở Trung Quốc, chỉ các cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như nước cùng lối sống xa hoa khiến nhiều người cũng phải choáng váng.