Thứ Sáu, Tháng Mười 28/10/2016

Chú cò bị con cá sấu hung dữ "nẫng tay trên" miếng mồi ngon

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Hướng dẫn viên du lịch Mark Sheridan Johnson đã tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến màn tranh mồi giữa cá sấu và cò.