Thanh niên Việt Nam cần làm gì để củng cố, phát huy những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đó là một phần của đề thi môn Lịch sử của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sáng nay, 4/7.

Trước đó, vấn đề này cũng đã được đề cập trong đề thi môn Địa lý.

Dưới đây là chi tiết đề thi.

Đề thi môn Lịch sử (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)