Thứ Sáu, Tháng Tư 28/04/2017

Chú rùa gặp sự cố hài hước khi cố gắng giao phối với con cái

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Nhiếp ảnh gia Vadym Shevchenko đã chứng kiến sự cố vô cùng hài hước của một chú rùa khi đi thăm vườn thú Kiev, Ukraine