Ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 16/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 75/75, đạt tỷ lệ 100%; ông Nguyễn Đức Long tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ông Nguyễn Văn Đọc (sinh ngày 2/8/1959, quê quán ở thành phố Hải Phòng) trải qua các cương vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh như Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Thị ủy Uông Bí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ tháng 4/2015 đến nay, là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Long (sinh 10/4/1959, quê quán Quảng Ninh) từng trải qua các vị trí lãnh đạo Phó Giám đốc Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp (nay là Sở Công Thương), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Thành ủy Hạ Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ tháng 4/2015 đến nay, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Đức Long tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Hai tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là các ông Nguyễn Xuân Ký (Bí thư thành phố Móng Cái) và ông Nguyễn Đức Thành (Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh) khóa XII.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đều tái đắc cử gồm các ông Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, Lê Quang Tùng, Vũ Văn Diện và bà Vũ Thị Thu Thủy.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 21 đại biểu và 25 Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.