Ông Trần Hồng Quảng, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 16/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này cũng thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã chúc mừng 50 đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng, nhiệm kỳ 2011-2016, với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Trách nhiệm-Hiệu quả-Vì dân,” nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV rất nặng nề với trọng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững,” góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Do vậy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân và từng cá nhân đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã bầu ông Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Bùi Mai Hoa và ông Đinh Ngọc Hà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV cũng được bầu với số phiếu tập trung cao.

Tại kỳ họp, ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV.

Các ông Đinh Chung Phụng, Tống Quang Thìn, Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV./.