Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 6/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt đại biểu Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn lớp thầy thuốc trẻ mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ, xây dựng cho được một nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng.

Chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của Ngành y tế, của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam, nhất là các thày thuốc trẻ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghề y là một nghề rất đặc biệt và có vị trí cao quý trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước càng phát triển, cuộc sống ngày càng được nâng cao về chất lượng thì y đức càng phải được đề cao. Y đức là giá trị cốt lõi của người làm công tác y tế.

Đây là nghề liên quan trực tiếp đến sinh mệnh con người, nên người thầy thuốc không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong thời kỳ hội nhập, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, ngành Y tế Việt Nam không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới, góp phần ngày càng quan trọng chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu về sức khỏe con người. Trong những thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ; mong các thầy thuốc trẻ tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đánh giá cao phong trào “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.”

Để làm được điều đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các cấp của Hội cần có nhiều giải pháp để giáo dục, định hướng cho các thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng góp phần xây dựng một lớp thầy thuốc trẻ mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ..., xây dựng cho được một nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tạo sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ ở các địa phương, đơn vị; tạo cơ chế, chính sách để Hội hoạt động hiệu quả, bền vững./.