Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại cuộc thảo luận hôm 20/7, giới chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở ở London cho rằng Chính phủ Anh cần phải xem xét toàn diện chiến lược an ninh-quốc phòng để chủ động đối phó với những thách thức đang đặt ra hiện nay. Điều này là rất cần thiết bởi từ năm 2010 đến nay, môi trường an ninh khu vực và toàn cầu đã có nhiều thay đổi.

Theo các chuyên gia IISS, có 3 mối đe dọa chủ yếu mà nước Anh cần phải tập trung giải quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ Quốc hội. Nga đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất, xét dưới góc độ vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, đối với Anh.

Bên cạnh đó, cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn được xác định là ưu tiên an ninh hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội hiện nay. Tình trạng bất ổn về tài chính cùng với cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nước Anh. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để Chính phủ Anh xem xét và hoạch định chiến lược an ninh-quốc phòng lâu dài, cho cả một thế hệ.

IISS cho rằng Báo cáo Chiến lược về An ninh và Quốc phòng (SDSR) năm 2015 của Chính phủ Anh cần thể hiện rõ tính chất lâu dài và toàn diện về chiến lược, nhưng phải cụ thể và chi tiết về chiến thuật.

Trong SDSR 2015, Anh cần phải điều chỉnh cách tiếp cận về chính sách đối với Nga và Trung Quốc, đồng thời cân nhắc việc sử dụng nguồn lực sao cho có hiệu quả nhất./.