(Ảnh minh họa: Hồng Kiều/Vietnam+)

Thanh niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm 47% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cả nước là 7,07%, cao gấp gần 6 lần tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên.

​Đây là thông tin về tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đặc biệt cao ở khu vực thành thị với 11,7%, nghĩa là cứ 10 thanh niên trong lực lượng lao động ở khu vực thành thị thì có hơn 1 người thất nghiệp. So với quý 2 năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng nhẹ và tăng chủ yếu ở khu vực nông thôn (tăng 0,39%).

Trong quý 2, số người thất nghiệp là 1,12 triệu người, tăng gần 6.000 người so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,06%, so với Quý 1 năm 2016 không có biến động nhiều và giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,01%, cao hơn khu vực nông thôn 1,4% (nông thôn 1,61%). Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,30%, tỷ lệ này của khu vực thành thị là 3,26%, của khu vực nông thôn là 1,84%.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp của cả nước trong Quý 2 năm 2016 là 56,5%, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng tăng 0,8 điểm phần trăm so với Quý trước. Tỷ lệ này của nông thôn cao hơn rất nhiều so với của thành thị, tương ứng là 64,3% và 47,9%.

Trong quý 2, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 1,72%, trong đó khu vực thành thị là 0,76%; khu vực nông thôn là: 2,27%. So với quý 2 năm trước và quý 1 năm nay, tỷ lệ này giảm nhẹ.

Thu nhập bình quân tháng trong quý 2 của lao động làm công hưởng lương là 4,87 triệu đồng, giảm 291.000 đồng (giảm 5,6%) so với quý 1 và tăng 417.000 đồng (tăng 9,4%) so với cùng kỳ năm trước. Khu vực thành thị có thu nhập cao hơn 1,4 triệu đồng (33,3%) so với khu vực nông thôn./.

Tính đến hết quý 2, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54,36 triệu người, tăng 654.300 người so với cùng kỳ năm trước. So với quý 1, lực lượng lao động giảm 43.200 người.