Cử tri Hòa Bình đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN)

Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Hòa Bình đã công bố kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 625.140 cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 99,98%, xếp thứ ba trong toàn quốc. Thời điểm 19 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh có 1.683/1683 tổ bầu cử đã công bố kết thúc bỏ phiếu bầu cử và tiến hành ngay việc kiểm phiếu theo quy định.

Kết quả, tỉnh Hòa Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh (61 đại biểu). Các huyện, thành phố trong tỉnh bầu được 383/384 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố (thiếu 1 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hòa Bình). Toàn tỉnh bầu được 5.232/5.294 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (thiếu 64 đại biểu, huyện thiếu nhiều nhất là 10 đại biểu).

Số cán bộ cấp xã giữ các chức vụ lãnh đạo (Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã) không trúng cử là 20 người.

Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hòa Bình đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc; đảm bảo dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại hoặc bầu cử thêm.

Danh sách 61 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2020 như sau:

Đơn vị bầu cử số 1
1. Quách Tùng Dương - 73,81%
2. Bùi Trọng Đắc - 67,87%
3. Nguyễn Văn Gia - 62,74 %
4. Nguyễn Thị Hoa - 60,87

Đơn vị bầu cử số 2
1. Phạm Thanh Bình - 77,46%
2. Trần Đăng Ninh - 73,10%
3. Nguyễn Thị Thanh Hảo - 57,46%
4. Đặng Thị Hà - 55,54%

Đơn vị bầu cử số 3
1. Bùi Văn Hành - 87,82%
2. Bùi Văn Đức - 80,01%
3. Vũ Quốc Tam - 69,75%

Đơn vị bầu cử số 4
1. Nguyễn Thị Cẩm Phương - 81,33%
2. Hoàng Thanh Mịch - 79,80%
3. Nguyễn Đồng - 77,24%
4. Bùi Văn Sờn - 75,35%

Đơn vị bầu cử số 5
1. Bùi Văn Cửu - 68,42%
2. Hoàng Thị Duyên - 68,36%
3. Bạch Công Luyện - 60,65%

Đơn vị bầu cử số 6
1. Bùi Văn Dùm - 81,91%
2. Bùi Đức Hinh - 69,29%
3. Quách Đình Thu - 53,75%

Đơn vị bầu cử số 7
1. Hoàng Đức Chính - 75,26%
2. Bùi Văn Dậu - 72,49%
3. Phạm Hồng Tuyến - 68,38%
4. Nguyễn Văn Toàn - 68,08%
5. Đặng Văn Dũng - 62,15%

Đơn vị bầu cử số 8
1. Đinh Công Sứ - 83,60%
2. Quách Thanh Hải - 75,60%
3. Vương Thị Tú Oanh - 75,21%
4. Quách Thế Ngọc - 74,88%
5. Hoàng Văn Tứ - 66,40%

Đơn vị bầu cử số 9
1. Bùi Trung Kiên - 77,65%
2. Trần Ánh Dương - 77,10%
3. Bùi Phương Thảo - 71,96%
4. Bùi Tiến Lực - 69,27%
5. Hoàng Minh Tuấn - 68,95%

Đơn vị bầu cử số 10
1. Quách Tất Liêm - 80,92%
2. Nguyễn Hữu Chương - 73,49%
3. Đinh Quốc Liêm - 73,24%
4. Đinh Văn Hòa - 69,17%
5. Trịnh Văn Minh - 59%

Đơn vị bầu cử số 11
1. Hà Công Thẻ - 86,39%
2. Hà Tất Đạt - 79,52%
3. Khà Thị Luận - 77,18%
4. Khà Thị Huệ - 70,29%
5. Khà A Lau - 69,38

Đơn vị bầu cử số 12
1. Đinh Công Báo - 86,16%
2. Hoàng Văn Đức - 82,88%
3. Xa Đức Thọ - 78,10%
4. Đinh Văn Dực - 73,64%
5. Dương Thị Giang - 67,58

Đơn vị bầu cử số 13
1. Nguyễn Văn Quang - 76,58 %
2. Võ Ngọc Kiên - 76,45 %
3. Nguyễn Thị Oanh - 76,11 %
4. Bùi Đăng Khoa - 75,79 %
5. Trần Văn Tiệp - 59,45 %

Đơn vị bầu cử số 14
1. Nguyễn Hữu Thiệp - 78,97 %
2. Bùi Văn Khánh - 78,30 %
3. Nguyễn Viết Trọng - 71,55 %
4. Nguyễn Thu Hà - 69,18 %
5. Hoàng Mạnh Cường - 64,14 %./.