(Nguồn: travinh.gov)

Ngày 15/8, tại huyện Duyên Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc “Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và 2 phường thuộc thị xã Duyên Hải.”

Thị xã Duyên Hải được thành lập có tổng diện tích tự nhiên hơn 17.700 ha với 56.241 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính gồm phường 1, phường 2, xã Long Toàn, xã Long Hữu, xã Trường Long Hòa, xã Hiệp Thạnh, xã Dân Thành.

Như vậy, tỉnh Trà Vinh hiện có 9 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc, gồm: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Châu Thành, huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Càng Long.

Tỉnh có 106 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; trong đó có 85 xã, 10 thị trấn và 11 phường. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 234.120 ha với 1.015.300 nhân khẩu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, trên địa bàn thị xã Duyên Hải hiện có 2 công trình trọng điểm quốc gia đang triển khai xây dựng là Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải và Luồng tàu trọng tải lớn vào sông Hậu.

Việc thành lập thị xã Duyên Hải là điều kiện thuận lợi để Trà Vinh phát triển kinh tế đô thị, củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh vùng biển./.