Ảnh minh họa. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nhằm kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các khu công nghiệp, ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị về tổ chức và hoạt động công đoàn các khu công nghiệp. Hội nghị có sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho Liên đoàn Lao động các địa phương, công đoàn các ngành và công đoàn các khu công nghiệp của 63 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trong tổ chức và hoạt động công đoàn, công tác tài chính, tình hình quan hệ lao động, công tác giáo dục pháp luật trong các khu công nghiệp. Đời sống, việc làm của công nhân các khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhiều người lao động nhập cư phải thuê nhà trọ sống với điều kiện thấp, thiếu trường mẫu giáo, sinh hoạt văn hóa tinh thần chưa đầy đủ.

Việc thu phí công đoàn, phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn khu công nghiệp và công đoàn cơ sở còn nhiều bất cập, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp nảy sinh những vấn đề phức tạp, nhất là trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tình trạng người sử dụng lao động phân biệt đối xử về quyền công đoàn, can thiệp vào công việc nội bộ của tổ chức công đoàn đang diễn ra ở nhiều nơi…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng yêu cầu công đoàn các khu công nghiệp cần tiếp tục làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là hỗ trợ và giúp đỡ công đoàn cơ sở trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tích cực trong công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người lao động, kịp thời tham gia giải quyết các vụ tranh chấp.

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, một số công đoàn khu công nghiệp làm chưa tốt công tác thu kinh phí công đoàn, hoạt động của tổ chức công đoàn chưa đồng bộ, chưa theo đúng quy định của Công đoàn Việt Nam, nhiều nơi còn nặng hình thức, chưa hiệu quả, do đó khó thu hút được người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Hoạt động công đoàn cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập của đất nước thời gian tới.

Trước các vấn đề trên, ông Đặng Ngọc Tùng lưu ý, công đoàn các khu công nghiệp cần đổi mới phương pháp và nội dung công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện và thời gian làm việc của người lao động. Với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại đơn vị, công đoàn cần đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn, hoàn thiện tổ chức công đoàn các khu công nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả để công đoàn các khu công nghiệp thực sự là chỗ dựa tinh thần cho người lao động.

Theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến tháng 9/2015, có 41 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố thành lập được 44 công đoàn các khu công nghiệp. Công đoàn các khu công nghiệp đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động và công đoàn hiệu quả, thúc đẩy việc thành lập công đoàn ở các doanh nghiệp chưa có công đoàn.../.