Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Dệt May Gia Định. (Ảnh: HoSE)

Ngày 18/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt may Gia Định (GIDITEXCO) đã bán đấu giá hơn 15 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), tương đương 24,28 % vốn điều lệ Công ty sau khi cổ phần hóa với mức giá khởi điểm là 10.200 đồng/cổ phần.

Dệt may Gia Định được thành lập năm 1992, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp dệt may, mua bán các thiết bị, nguyên liệu, vật tư, sản phẩm ngành dệt may và xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng…

Theo phương án cổ phần hóa, Công ty có vốn điều lệ 627,39 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 49%, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 25%, cổ phần bán đấu giá công khai 24,28%, phần còn lại bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên.

Hiện tại, GIDITEXCO có 2 công ty con, 1 công ty liên doanh và 11 công ty liên kết đều là các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh liên quan tới ngành dệt may và ngành công nghiệp phụ trợ.

Kết quả, phiên đấu giá đã thu hút được sự tâm của nhiều nhà đầu tư với số lượng đặt mua cao hơn 2,9 lần số lượng chào bán. Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 18 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công bình quân là 10.227 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt trên 155,8 tỷ đồng./.